Lagere school en tieners: SOCIAL KIDZ

Sommige kinderen kunnen moeilijk voor zichzelf opkomen, zijn verlegen, trekken zich terug of durven niet te zeggen wat ze willen en volgen de groep ten nadele van zichzelf om toch maar geaccepteerd te worden. Andere kinderen laten altijd van zich horen, domineren en/of pesten hun leeftijdsgenootjes en trekken de aandacht naar zichzelf toe op een minder positieve manier. Beide groepen bezitten niet alle sociale vaardigheden om goed te functioneren in een groep en maken moeilijk vriendjes en vriendinnetjes.
Sociale vaardigheden zijn gericht op het kunnen functioneren in groep en het deelnemen aan groepsactiviteiten. In groepjes van max. 6 leren kinderen zich sociaal vaardiger en weerbaarder op te stellen in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenootjes. Hun inzicht in sociale situaties neemt ook toe. De groepstraining bestaat uit 10 kinderbijeenkomsten van 1,5 uur en een 2 ouderavonden van telkens 1,5u. Er zijn reeksen voor 6 - tot 9 - jarigen en voor 9 - tot 12- jarigen.

Meer info: zie brochure

Brochure Social Kidz