Pubers: HOW YOUTH DOING

Sociale vaardigheden kunnen van pas komen in verschillende situaties: op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub, tijdens afspraken met vrienden, op evenementen enzovoort.
Sommige jongeren kunnen moeilijk voor zichzelf opkomen, zijn verlegen, trekken zich terug of durven niet te zeggen wat ze willen en volgen de groep ten nadele van zichzelf om er toch maar bij te horen. Andere laten altijd van zich horen. Ze kunnen dominant zijn, andere jongeren pesten of ze trekken de aandacht naar zichzelf toe op een minder positieve manier. Beide groepen hebben het moeilijker om aansluiting te vinden met leeftijdgenoten en kunnen misschien wat extra ondersteuning gebruiken. Tijdens deze training gaan we samen op zoek naar bruikbare handvaten.

In groepjes van min. 4 leren jongeren vanaf 13 jaar zich sociaal vaardiger en weerbaarder op te stellen in de dagelijkse omgang met leeftijdgenoten. Hun inzicht in sociale situaties neemt toe. Tijdens 8 bijeenkomsten komen allerlei thema’s aan bod zoals vriendschappen, relaties, seksualiteit, sociale media,...

Meer info: zie brochure

Brochure How Youth Doing