Groepsaanbod fijne en grove motoriek

Kinderen leren door te bewegen. Door beweging en spel ontdekken we ons lichaam en de wereld rondom ons. In de lesjes komen allerlei onderdelen van de psychomotoriek aan bod: balvaardigheden, evenwicht, coördinatie, ruimtelijk inzicht, springen, … Maar ook samenwerken, starten-en-stoppen en werkgeheugen zijn belangrijke onderdelen van de lesjes.

We richten ons naar kleuters en begin lagere school: kinderen met motorische moeilijkheden, sociale moeilijkheden, … Maar ook alle andere kinderen die zin hebben in beweging zijn welkom.

We werken in kleine groepjes om alle kinderen de begeleiding te kunnen geven die ze nodig hebben.

Alle kinderen zitten samen in één groepje. Omdat we in kleine groep werken is er ruimte om voldoende te differentiëren.

Meer informatie vind je in deze flyer.