Psychomotoriek Kleuters

Kinderen leren door te bewegen. Door beweging en spel ontdekken we ons lichaam en de wereld rondom ons. De lesjes worden opgebouwd rond 10 thema’s. Hier komen allerlei onderdelen van de psychomotoriek aan bod: balvaardigheden, evenwicht, coördinatie, ruimtelijk inzicht, springen, … Maar ook samenwerken, starten-en-stoppen en werkgeheugen zijn belangrijke onderdelen van de lesjes.

We richten ons naar alle kleuters: kinderen met motorische moeilijkheden, sociale moeilijkheden, … Maar ook alle andere kleuters die zin hebben in beweging zijn welkom.
We werken in kleine groepjes om alle kinderen de begeleiding te kunnen geven die ze nodig hebben.

Alle kleuters zitten samen in één groepje. Omdat we in kleine groep werken is er ruimte om voldoende te differentiëren. De grote kleuters helpen ook de kleine kleuters waar dit nodig is en kan.