Social Kidz: sociale vaardigheden en weerbaarheid

Sommige kinderen kunnen moeilijk voor zichzelf opkomen, zijn verlegen, trekken zich terug of durven niet te zeggen wat ze willen en volgen de groep ten nadele van zichzelf om toch maar geaccepteerd te worden. Anderen laten altijd van zich horen, domineren en/of pesten hun leeftijdsgenoten en trekken de aandacht naar zichzelf toe op een minder positieve manier. Beide groepen bezitten niet alle sociale vaardigheden om goed te functioneren in een groep en maken moeilijk vrienden. Sociale vaardigheden zijn gericht op het kunnen functioneren in groep en het deelnemen aan groepsactiviteiten.

De kinderen leren in deze groepslessen om zich sociaal vaardiger en weerbaarder op te stellen in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten. Hun inzicht in sociale situaties neemt ook toe.

Onze therapiegroep bestaat uit ervaringsgerichte bijeenkomsten voor max. 8 kinderen. Daarnaast wordt er ook een informatieve avond voor de ouders georganiseerd. Elke reeks wordt voorafgegaan door een individueel intakegesprek. Het individueel adviesgesprek vindt plaats na de laatste bijeenkomst.

Meer informatie vind je in deze folder.