Typ Tien

Typ 10 is een speelse en kindvriendelijke manier om kinderen met of zonder handvaardigheidsproblemen te leren typen op de computer. Kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie of zelfs dyslexie hebben het vaak moeilijk met schrijven. Werken op een computer zou een hulpmiddel kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze kunnen typen!

Typ 10 heeft hiervoor een unieke aanpak: de vis zwemt in de beek, de fazant zit in het gras en de roofvogel vliegt naar de top… binnen de minuut ben je ermee weg. Het is compleet het tegenovergestelde van wat je verwacht van een “leren typen”-methode. Typ 10 gaat ervan uit dat je motorisch veel sneller een taak kan leren als er geen stresserende tijdsdruk is, en als je al je leerkanalen (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, redeneren) tegelijk gebruikt.

De lessen typ 10 zijn bedoeld voor kinderen vanaf het 3de leerjaar en gaan door in groepjes van maximum 8 kinderen. Een lessenreeks bestaat uit 10 lessen van 1 uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 160 (inclusief cursusboek en lesmateriaal) en dient betaald te worden bij aanvang van de eerste les.