familieopstelling

Wij allen zijn verbonden met het familiesysteem. In het bijzonder zijn de levenden verbonden met de doden die een bijzonder lot hadden of door een ingrijpende gebeurtenis getroffen waren.
Deze bindingen kunnen vergaande werkingen hebben in verschillende bereiken van ons leven. Relaties lukken niet, kinderen hebben het moeilijk, we falen in ons beroep, hebben lichamelijke- en/of psychische ziekten.

Bij familieopstellingen dienen de familieleden niet aanwezig te zijn. De familieleden of zij die erbij horen, worden gerepresenteerd door de deelnemers. Het benoemen van het thema beperkt zich op het wezenlijke, bijvoorbeeld: ‘het gaat om mijn ziekte,’ of ‘mijn relatie stokt’, of ‘ik ben diepongelukkig.’ Het nieuwe familieopstellen heeft weinig en soms geen woorden nodig om tot de kern te gaan. Bij een opstelling bewegen de representanten in de ruimte, zij krijgen de gevoelens van de personen die zij vertegenwoordigen, al weten zij niets over hen. Hierdoor worden de onbewuste relatiedynamieken en bindingen in het familiesysteem zichtbaar. Doordat het verborgene aan het licht komt, kan de vraagstelster (-steller) het verleden laten gaan en zich met een nieuwe kracht wenden naar een toekomst met ZIENDE liefde. Het familieopstellen gaat onmiddellijk in de diepte, zonder omwegen. Het toont waar we tot nu toe gevangen waren en brengt ons naar een nieuwe vrijheid in LIEFDE. Allen en alles bekomen een plaats in ons en dat maakt ons gelukkig en completer.

organisatrice: Wendy Tyck Opsteller: Odilon Mets, zie www.bewustzijnshuis.be