Bekkenbodemtherapie

Onder pelvische reëducatie verstaan we het geheel van kinesitherapeutische technieken aangewend voor de revalidatie van bekkenbodemspieren. De bekkenbodemspieren vormen een belangrijke spiergroep die we terug vinden onderaan het bekken. Ze vormen de bodem van het bekken en hebben 3 belangrijke functies: een steunfunctie, een sluitfunctie en een seksuele functie.

Mogelijke indicaties om te starten met bekenbodemtherapie zijn:

  • Urinaire problemen
  • Stoelgangproblemen
  • Seksuele dysfuncties
  • Gynaecologische problemen
  • Pre- en postoperatief prostatectomie
  • Pijn ter hoogte van het bekken

Na een eerste informatief gesprek worden diverse bekkenbodemspieroefeningen aangeleerd met behulp van een biofeedbacktoestel. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan een correcte uitvoering van de aangeleerde oefeningen en wordt er rekening gehouden met de aard van de problematiek (te gespannen bekkenbodemspieren, verzwakte bekkenbodemspieren,…) Vervolgens wordt een oefenprogramma voor thuis uitgewerkt. Hierbij staan discretie, steun en vertrouwen centraal.