Kritische ontwikkelingsbegeleiding Hendrickx

De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding is een lichaamsgerichte vorm van hulpverlening die ontwikkeld is door Felix J.P. Hendrickx. Bij deze methode wordt het kind kritisch begeleid, dit betekent dat er altijd wordt vertrokken vanuit wat uw kind actueel kan en niet van wat hij/zij zou moeten kunnen. De ontwikkelingsbegeleider biedt ‘haalbare uitdagingen’ aan die passen bij de actuele situatie.

Deze strikt individuele begeleiding gebeurt altijd op maat van het kind en op zijn/haar tempo. Daarom sluit de therapeut steeds aan op wat het kind nu al is, kan, weet en emotioneel aankan, en niet op wat de omgeving van het kind verwacht, wenst of vaak bepaalt en eist. Zo vermijdt men het uitzichtloos indrillen van te moeilijke vaardigheden en leerstof, maar ook wordt de frustrerende verhoging van de prestatiedruk vermeden.

Als kritische ontwikkelingsbegeleider starten we in eerste plaats met het lichaamsbesef, lichamelijke 3D kader en de lichaamstonus/spanning . Zo wordt gestreefd naar een positieve lichaamsbeleving, die het mogelijk maakt om gemakkelijker alle bewegingsmogelijkheden van het lichaam te ontdekken en te gebruiken. Zo leggen we de basis voor de meer taak specifieke opdrachten van de grove en fijne motoriek en de schoolse vaardigheden.

Een goede ruimtelijke ordening vanuit het lichaam is de basis voor de kennis van richtingen, richtingsveranderingen, lateralisatie, volgordestrategieën, gelijktijdigheid en overzicht in de verticale en horizontale dimensies van het schoolse werkveld. Hier lopen kinderen op school vaak tegenaan. Er wordt dan gesproken over lateralisatieproblemen.

Aangewezen bij kinderen met:

  • Aandachts- en leerproblemen
  • Gedrags- en contactstoornissen
  • Psychomotorische achterstand
  • Lateralisatieproblemen
  • Psychosomatische problemen

https://www.vkohendrickx.be/