Urotherapie (zindelijkheid)

Voor kinderen is het van groot belang om zindelijk te zijn en controle te hebben over hun blaas en darmen. Wanneer dit niet het geval is verliezen kinderen onvrijwillig urine (urinaire incontinentie). Dit kan continu of met tussenpozen optreden zowel overdag als ’s nachts.

Mogelijke indicaties om te starten met urotherapie zijn:

  • Overactieve- of onderactieve blaas
  • Foutief plaspatroon
  • Bedplassen
  • Constipatie


Urotherapie is een combinatie van een cognitieve, gedrags- en fysieke training.

Tijdens deze training leggen we op kindermaat uit wat er aan de hand is om hen zo inzicht te geven in hun probleem. We leren hen de juiste hoeveelheid te drinken alsook de juiste drank uit te kiezen. We geven voedingsadvies en leren hen de juiste toilethouding aan.

In sommige gevallen wordt urotherapie gecombineerd met bekkenbodemtherapie en biofeedback. Het doel is om een correct plaspatroon aan te leren door de sluitspier en bekkenbodem optimaal te kunnen ontspannen.

De behandeling van urinaire incontinentie vergt veel inzet, motivatie en tijd van ouders en kinderen.