INPP

Het instituut voor Neurofysiologische Psychologie (INPP), opgericht door Dr. Peter Blythe, heeft een neurologisch ontwikkelingsmodel ontwikkeld om kinderen met leer- en gedragsproblemen te ondersteunen. De INPP-methode gaat uit van het idee dat deze problemen ontstaan door onvolgroeide reflexen. We worden allen geboren met een reeks primitieve reflexen. Deze zijn onmisbaar tijdens de eerste levensweken en vormen een belangrijke leerschool voor vele willekeurige vaardigheden. Indien deze reflexen actief blijven, kan dit wijzen op een onvolgroeidheid van het centraal zenuwstelsel en leiden tot leer- en gedragsproblemen. De reflex integratie therapie bestaat uit eenvoudige oefeningen die dagelijks 5 tot 10 minuten dienen uitgevoerd te worden onder supervisie van de ouders.

Praktisch: 

  • Vooraf wordt een intakegesprek gepland waarbij de vragenlijst wordt overlopen die u vooraf per mail ontvangt.  
  • Bij een volgend consult wordt er een onderzoek afgenomen. Het onderzoek geeft een nauwkeurig overzicht van de motorische ontwikkeling van je kind.  
  • Vervolgens worden de testresultaten besproken en een eerste oefenprogramma meegegeven.
  • 2 tot 4 weken later vindt er een eerste evaluatie plaats en wordt het oefenprogramma aangepast.