Vroegontwikkeling

Elk kind ontwikkelt volgens een bepaalde weg waarbij het belangrijk is om alle stappen te doorlopen. Door verschillende omstandigheden kan deze ontwikkeling anders of vertraagd verlopen. Toch is het belangrijk dat een kind binnen z’n mogelijkheden de verschillende stappen zoals rollen, zitten, kruipen en lopen doorloopt. Elke stap in de vroegere ontwikkeling is een bouwsteen voor de verdere ontwikkeling. Vroegtijdige stimulatie van baby's is van belang bij  een vertraagde motorische ontwikkeling, voorkeurshouding, hypotonie, prematuriteit, torticollis,... . Soms is de reden op moment van aanmelding niet gekend maar wordt er al wel gestart met behandeling. Er wordt nauw samengewerkt met de behandelende arts en andere medici. Voor neurologische ontwikkelingsstimulatie bij kinderen met motorische moeilijkheden t.g.v. cerebral palsy (hersenverlamming), spierziekten, hypotonie, plexus brachialis parese en spina bifida kan U ook bij ons terecht.