Bekkenbodemtherapie

Onder pelvische reëducatie verstaan we het geheel van kinesitherapeutische technieken aangewend voor de revalidatie van bekkenbodemspieren. De bekkenbodemspieren vormen een belangrijke spiergroep die we terug vinden onderaan het bekken. Ze vormen de bodem van het bekken en hebben 3 belangrijke functies: een steunfunctie, een sluitfunctie en een sexuele functie. Urinaire problemen, stoelgangproblemen, seksuele dysfuncties, gynaecologische problemen en/of pijn ter hoogte van het bekken kunnen een indicatie vormen voor bekkenbodemreëducatie. Bekkenbodemreëducatie kan toegepast worden bij mannenn en vrouwen.
Na een eerste informatief gesprek, worden diverse bekkenbodemspieroefeningen aangeleerd met behulp van een biofeedbacktoestel. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan een correcte uitvoering van de aangeleerde oefeningen en er wordt rekening gehouden met de aard van de problematiek (te gespannen bekkenbodemspieren, verzwakte bekkenbodemspieren,…) Vervolgens wordt, samen met de patiënt, een oefenprogramma voor thuis uitgewerkt. Gedurende elke stap van de bekkenbodemspiertraining staan discretie, steun en vertrouwen centraal.