Reflexintegratie

De neuro-senso-motorische reflexintegratie werd ontwikkeld door Prof. Dr. Svetlana Masgutova. Het programma is gebaseerd op de vroegkinderlijke reflexpatronen. Reflexen dienen voornamelijk als neuro-fysiologische basis voor onze bescherming in geval van stress en overleving. Dr. Masgutova werd in haar werk geïnspireerd door de volgende stelling van L.S. Vigotsky: “The First infant movements do not disappear; they continue to work in union with higher nervous formations…” (L.S. Vigotsky (1930)) Onze normale bewegingspatronen ontwikkelen zich op jonge leeftijd uit deze vroegkinderlijke reflexen. Bij onvoldoende geïntegreerde reflexen kunnen deze hinderlijk werken in onze verdere ontwikkeling en dit zowel op emotioneel, neurologisch als lichamelijk gebied. Sommige van deze reflexen zijn ook zeer belangrijk voor het optimaal leren op lagere schoolleeftijd. Reflexintegratie is een niet-invasieve methode die het lichaam opnieuw in een innerlijk evenwicht brengt. Het programma is inmiddels wereldwijd gebruikt.

De behandeling is zeer zinvol bij:

 • Fysische en psychische stress
 • Faalangst en blokkeren tijdens activiteiten
 • Vroegtijdige ontwikkelingsachterstand
 • Ontbreken van de kruipfase
 • Cerebral Palsy
 • Autisme en Autismespectrumstoornis
 • AD(H)D
 • Downsyndroom
 • DCD en dyspraxie
 • Kinderen met bindingproblemen
 • Hoogsensitieve kinderen
 • Angstproblemen, tics en voedingsproblemen