Afwijkende mondgewoonten

Bij sommige kinderen treden er afwijkende gewoonten op zoals:
− Open mondgedrag
− Duim- en vingerzuigen
− Habitueel mondademen
− Tongprotrusie (de tong wordt krachtig tegen of tussen de tanden geduwd)
− Infantiel slikgedrag
− Speekselverlies

Deze gewoonten hebben vaak een negatieve invloed op de spraakontwikkeling van deze kinderen. Tevens kunnen deze afwijkende gewoonten leiden tot een afwijkend gebit, gehoorproblemen,… .

De behandeling wordt gericht op het aanleren van een juiste tongplaatsing met een gesloten mond, ademhalen via de neus en/of een correct slikpatroon aanbrengen. Ook zuiggewoonten worden afgeleerd.