Communicatieproblemen bij jonge kinderen

Binnen onze leefwereld is communiceren van groot belang. We zijn voortdurend in contact en in interactie met onze medemensen. Om met deze mensen iets te delen, iets te vertellen, iets te leren hebben wij communicatie nodig.

Vaak treden er problemen op in de interactie tussen ouders en hun jonge kind. Het kind kan zich niet of moeilijk uiten en de ouders hebben moeite met het inschatten van de beperkte communicatiepogingen van het kind. Dit veroorzaakt spanning en frustratie voor beide partijen.

Bij deze problemen bieden wij hulp op twee vlakken: ondersteuning voor de ouders en begeleiding voor het kind. Binnen onze therapie worden de ouders gecoacht bij het aanpassen van hun communicatie aan het communicatieniveau van het kind. Anderzijds worden de communicatieve ontwikkeling en de communicatieve vaardigheden van het kind gestimuleerd via de therapiesessies.