Lezen, schrijven en rekenen

Leerproblemen kunnen zich situeren op drie vlakken: lezen, spellen en/of rekenen. De problemen kunnen zowel samen als geïsoleerd voorkomen. Meestal uiten de problemen zich bij kinderen in het begin van de lagere school. Zij ondervinden problemen met de basisvaardigheden. Anderzijds kunnen ook oudere kinderen terecht voor logopedische behandeling.

Aan de hand van onderzoeken gaan onze therapeuten na op welke gebieden de problemen zich situeren. Indien nodig wordt therapie opgestart. Binnen deze individuele therapie hanteren onze therapeuten verschillende methoden aangepast aan de specifieke noden en het ontwikkelingsniveau van het kind. De therapieën zijn gericht op het aanbrengen en verwerven van inzicht in de vaardigheden bij lezen, spellen en/of rekenen. Daarnaast wordt ook gewerkt aan problemen met organiseren, plannen en studeren.

Het leren accepteren van de leerproblemen is binnen de therapie een belangrijk uitgangspunt.