Stemstoornissen en foutief stemgebruik

Onze persoonlijkheid wordt mede gevormd door de kleur van onze stem. Daarom is het belangrijk om een goede stemkwaliteit te behouden. Nochtans krijgen veel mensen te maken met heesheid. Dit mag echter niet langer aanhouden dan enkele weken. Indien dit wel het geval is, moet er ingegrepen worden. Stemproblemen kunnen voorkomen op eender welke leeftijd. Er kan sprake zijn van een organisch letsel (bv. stembandknobbels, stembandverlamming), maar daarnaast kan het ook gaan om een functionele stemstoornis. Door foutief stemgebruik en/of stemmisbruik kan deze stoornis opnieuw leiden tot een organisch letsel.

De behandeling is gericht op het inzicht krijgen in de foutieve gewoonten en de aanpassing naar een optimaal stemgebruik. Hiermee proberen we de stemkwaliteit te verbeteren en een eventueel organisch letsel te beperken.