Stotteren, broddelen en selectief mutisme

In onze praktijk worden kleuters, kinderen, tieners als volwassenen begeleid voor stotteren. Tijdens de behandeling komen zowel de cognitieve-, emotionele- als vaardigheidscomponenten van het spreekgedrag uitgebreid aan bod. We werken met de methodiek van de sociaal-cognitieve gedragstherapie voor stotteren, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in verband met leerprocessen, gedragstherapeutische interventies, kennis uit de genetica, neurologie etc.

Wanneer je als ouder twijfels hebt over het niet vlot spreken van uw kind of bij doorverwijzing van een arts, leerkracht… kan er best een onderzoek ingepland worden bij een stottertherapeut. Hierbij worden de risicofactoren pro-stotteren afgewogen en wordt er nagegaan of een therapie-opstart aangewezen is.