Verworven taal-en spraakstoornissen

Een hersenaandoening kan leiden tot verschillende stoornissen. Binnen het logopedische aspect kan er sprake zijn van een taalstoornis, namelijk afasie, of er kan een stoornis optreden bij de spraak, dysartrie.

Taalstoornis: Afasie Bij afasie kunnen er problemen ontstaan op verschillende gebieden in verschillende ernstgraden. Deze mensen ondervinden vaak moeilijkheden met het taalbegrip en/of in de taalproductie (het vinden van de juiste woorden, het formuleren van goede zinnen,...). Daarnaast kunnen ook het lezen en/of schrijven verstoord zijn. Binnen de logopedische therapie wordt geoefend om zowel het begrip als de productie van het spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Via deze therapie leren deze mensen opnieuw met hun directe omgeving te communiceren, mogelijk op een andere manier dan vroeger. Ook krijgen ze hulp bij het integratieproces binnen de maatschappij.

Spraakstoornis: Dysartrie Bij dysartrie is de spraak onduidelijk. Dit is het gevolg van een verminderde werking van spieren die betrokken zijn bij de uitspraak. Dysartrie komt onder andere voor bij mensen met ALS, Parkinson, of mensen die een beroerte hebben gehad. Via logopedische behandeling leren deze mensen via oefeningen optimaal gebruik te maken van hun mogelijkheden. Op deze manier kan de verstaanbaarheid verbeterd worden.