voedingsproblematiek bij kinderen

Het eetgebeuren is een belangrijk moment binnen het gezinsleven. Eet- en drinkmoeilijkheden kunnen zorgen voor stress en spanning. Dit kan leiden tot een onaangename eetervaring. De moeilijkheden kunnen op elk moment in de ontwikkeling optreden en verschillende oorzaken hebben:
▪ Overgangen:
- van borst naar fles
- van reflexmatig naar willekeurig zuigen
- van fles naar lepelvoeding
- van gladde voeding naar brokjes
▪ Eigen willetje
▪ Vermoeidheid
▪ Voedselneofobie (angst voor onbekende voeding)

Doelstellingen van behandeling:
▪ Veilig eten en drinken
▪ Efficiënt eten en drinken
▪ Optimale levenskwaliteit
▪ Omgaan met voeding en negatieve gevoelens hierrond