Multidisciplinair onderzoek

In onze praktijk kan u ook terecht voor multidisciplinair onderzoek. Hiermee brengen we de sterktes en de zwaktes van het kind in kaart. Van daaruit worden een besluit en een advies geformuleerd. Het is steeds de bedoeling een behandeling/begeleiding op maat te creëren.

 

Het multidisciplinair onderzoek kan bestaan uit onderzoek naar: intelligentie, aandacht- en concentratie, grove motoriek, fijnmotorische vaardigheden,  visueel-ruimtelijke vaardigheden, coördinatie, lateralisatie, schrijfmotoriek, sociale en emotionele ontwikkeling, spelling, rekenen, technisch lezen, inzichtelijk lezen, fonologische ontwikkeling,  taalontwikkeling, …

 

Vaak omvat een multidisciplinair onderzoek een intake, een logopedisch onderzoek, een psychomotorisch onderzoek en een aantal psychodiagnostische onderzoeken, gevolgd door een adviesgesprek.

We werken samen met (kinder)artsen en kinder- en jeugdpsychiaters in het kader van diagnostiek.