Multidisciplinair onderzoek

In onze praktijk kan je terecht voor onderzoek. Hiermee brengen we de sterktes en de zwaktes van het kind in kaart. Van daaruit wordt een besluit en een advies geformuleerd om zo een behandeling of een begeleiding op maat te creëren.

Een onderzoek start met een intakegesprek om de hulpvraag in kaart te brengen. Hierna volgt de eigenlijke testing. Dit kan zowel een logopedisch, een motorisch of een psychologisch onderzoek zijn. Het logopedisch onderzoek kan een onderzoek zijn naar taal, articulatie, lezen, schrijven en rekenen. Het motorisch onderzoek kan een onderzoek zijn naar fijne motoriek, grove motoriek en lateralisatie. Een psychologisch onderzoek start bij ons vanuit het belevingsonderzoek. Ook een afname van IQ is mogelijk. Ten slotte volgt er een adviesgesprek.