Opvoedingsondersteuning


Opvoeden is een onophoudelijke zoektocht. Er is geen ‘one size fits all’, ieder kind is een uniek individu. Soms weet je het als ouder even niet meer. Dan kan het helpend zijn als iemand van buitenaf meekijkt.

Onze praktijk biedt opvoedingsondersteuning aan vanuit ‘afgestemd opvoeden’.

Dit betekent dat we samen op zoek gaan naar wat jouw kind communiceert met zijn of haar gedrag en hoe je hier gepast kan op reageren. Dit is voor ons, ouders, zeker niet altijd evident omdat kinderen met hun gedrag vaak thema’s raken die we zelf moeilijk vinden.

Er wordt gestart vanuit concrete situaties waar je als ouder tegenaan botst en zo kom je tot inzichten en handvaten die het eigen kompas terug versterken.

Duidelijke grenzen en structuur bieden veiligheid en stabiliteit. Kinderen en jongeren hebben dit nodig om zich goed te ontwikkelen. We blijven hierbij liever weg van manipulatie (straffen/belonen) en geven op een liefdevolle manier begrenzing.

Zo stimuleren we onze kinderen om uit te groeien tot veerkrachtige volwassenen die zichzelf en hun gevoelens vertrouwen en dicht bij zichzelf kunnen blijven.