Coaching

In onze huidige snel veranderende samenleving komt veel druk op de schouders van onze kinderen. Het is belangrijk dat we hun welbevinden en socio-emotionele ontwikkeling bewaken.

Via coaching willen we kinderen en jongeren stimuleren en vaardigheden leren om hen terug in hun kracht zetten.

Coaching is een laagdrempelige en kortdurende begeleiding. Onze werkwijze wordt afgestemd op het kind en jullie hulpvraag. Er wordt gebruik gemaakt van creatieve werkvormen zoals tekenen, schilderen, knutselen, muziek maken, naar muziek luisteren, lichaamsgerichte oefeningen, verhalen, praatkaarten, de natuur en rollenspellen.

Een kindercoach is er voor hulpvragen die passen binnen de normale ontwikkeling van een kind. Voor meer complexe en langdurige hulpvragen is de ondersteuning van een kinderpsycholoog wellicht aangewezen.

Een kindercoach kan hulp bieden bij:

- faalangst en perfectionisme

- boosheid, frustratie of woedeaanvallen

- verdriet

- piekeren

- onzekerheid, verlegenheid

- pestgedrag of gepest worden

- …