Groepstrainingen

Naast het individuele aanbod bieden we groepstrainingen aan voor verschillende leeftijden rond diverse thema’s zoals o.a. sociale vaardigheden en aandacht en concentratie. In groep rond een thema werken heeft het voordeel dat kinderen en jongeren onderling van elkaar leren en steun vinden bij elkaar. Bij alle groepstrainingen wordt er voldoende afwisseling geboden tussen de theoretische uitleg en het praktisch oefenen. De trainingen worden aangepast aan het leeftijdsniveau van de doelgroep. Ook is er ruimte voor visuele ondersteuning. Indien mogelijk kan er voor, tijdens of na de training aanvullend individuele begeleiding of psychotherapie worden opgestart.  Ook voor ouders worden er groepstrainingen georganiseerd rond diverse thema's, zoals positief opvoeden, omgaan met ADHD of autisme bij je kind, ... Naast de theoretische inhoud, is ook het steun vinden bij mekaar en het uitwisselen met andere ouders een belangrijke kracht van een oudergroepstraining.

Gedetailleerde info per training kan u terugvinden onder het tabblad “groepslessen”.