Psycho-educatie

Wanneer een kind een diagnose krijgt (bv. Autisme Spectrum Stoornis, ADHD,…) roept dit heel wat vragen bij hen op. Wat is dat? Hoe heb ik dat gekregen? Kan ik nog genezen? Wie kan mij helpen?... Verder kan het krijgen van een diagnose een grote impact hebben op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind. Waarom ik? Ben ik dom? Gaan anderen mij nog wel leuk vinden?... Het is belangrijk om kinderen correcte informatie te geven dat ze niet te lang met deze vragen en negatieve gedachten blijven zitten. Ook ouders en andere gezinsleden zitten vaak met veel vragen en twijfels als hun kind een diagnose heeft gekregen.

Om een antwoord te kunnen bieden op deze vragen wordt er vanuit de praktijk psycho-educatie aangeboden. Het doel van psycho-educatie is het geven van uitleg aan het kind en zijn ouders en het zoeken naar een manier waarop de diagnose van het kind een veilige plaats kan krijgen binnen het gezin. Tijdens enkele sessies krijgt het kind informatie over zijn diagnose aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Hierbij komen er verschillende thema’s aan bod, zoals de symptomen, oorzaken en hulpmiddelen. Er wordt bovendien voldoende tijd gemaakt om te kijken hoe de diagnose een rol speelt in het leven van het kind zelf, aangezien eenzelfde diagnose zich op zeer verschillende manieren uit bij verschillende kinderen. Elk kind gaat een diagnose op een andere manier beleven. Er wordt gezocht naar een manier dat de diagnose het zelfbeeld van het kind zo min mogelijk aantast. Door ook stil te staan bij de kwaliteiten van het kind leert het kind dat hij meer is dan zijn diagnose. Het geven van informatie kan gebeuren in gespreksvorm, maar er bestaat ook allerlei materiaal om op een creatieve, boeiende en leuke manier informatie te geven aan kinderen over hun diagnose, bvb werkboeken, leesboeken,… Ook de ouders komen een aantal keer op gesprek. Ook zij krijgen informatie over de symptomen, oorzaken en behandelingsmogelijkheden. Er wordt ook stilgestaan bij de invloed van de diagnose op het gezinsleven en bij de moeilijkheden die de ouders ondervinden in de opvoeding van hun kind. Psycho-educatie kan ook gebruikt worden als ingangspoort tot verdere individuele begeleiding. Sommige kinderen of jongeren moeten eerst begrijpen wat er moeilijk loopt alvorens gemotiveerd hiermee aan de slag te gaan. Ook het vormen van een hulpvraag kan tot stand komen via psycho-educatie.