Psychodiagnostiek

Wanneer u zich als ouder of opvoeder zorgen maakt over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind, kan u in onze praktijk terecht voor psychodiagnostisch onderzoek. Ook scholen of CLB’s kunnen voorstellen om deze stap te zetten. Het doel van psychodiagnostiek is zicht krijgen op de ontwikkeling van het kind/jongere. Verschillende domeinen kunnen worden onderzocht. Er wordt zowel gekeken naar krachten als beperkingen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van uw kind. Op basis van deze informatie wordt er gezocht naar de oorzaak van de moeilijkheden en handvaten voorgesteld. Na de aanmelding wordt er een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag uitgeklaard en de vroegere ontwikkeling besproken. Daarnaast krijgt u de nodige informatie over het verloop van het onderzoek. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bepaald welke diagnostische testen bij het kind worden afgenomen.

• Een IQ-test wordt afgenomen om de cognitieve vaardigheden van uw kind te bepalen. Naast een totaal richtcijfer krijgt u ook meer informatie over de sterktes en zwaktes van uw zoon of dochter.

• Neuropsychologische testen worden afgenomen als er vragen zijn rond aandacht en concentratie, geheugen, werkhouding, probleemoplossend vermogen, planning,…

• Via belevingsonderzoek gaan we na welke thema’s er belangrijk zijn voor uw kind. Dit betreft een subjectief onderzoek en de bevindingen hieruit zijn enkel te kaderen op basis van observaties en gesprekken met de omgeving. Indien nodig wordt het psychodiagnostisch onderzoek gecombineerd met een motorisch en/of logopedisch onderzoek en wordt een multidisciplinair verslag opgesteld. Het aantal onderzoeksmomenten hangt af van de opgestelde testbatterij en is afhankelijk van de hulpvraag. Een onderzoeksmoment duurt maximaal twee uur. Vanaf 3 jaar gebeurt het onderzoek in afwezigheid van de ouders. De ouders worden ook betrokken bij het onderzoek, aangezien de context een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van een kind. Er wordt een ontwikkelings- en familiale anamnese afgenomen. Dit geeft een ruimer beeld van de ontwikkeling van het kind en de gezinssituatie. Eventueel kan er gewerkt worden aan de hand van vragenlijsten. Ook de school kan bij het onderzoek betrokken worden. Al deze gegevens worden samen gelegd en besproken in ons team. Er wordt een verslag opgemaakt en dit wordt met de ouders, en eventueel het kind, besproken tijdens een adviesgesprek. De resultaten worden overlopen en er wordt een advies geformuleerd. Indien verdere hulp nodig is wordt bekeken of er vanuit de praktijk een aanbod gedaan wordt.