Psychotherapie

De groei van kind tot volwassene is een parcours vol hindernissen en obstakels. Kinderen zijn soepel en kunnen heel wat aan maar dit is niet voor elk kind even gemakkelijk.

In onze praktijk kunnen gezinnen terecht met een breed scala aan hulpvragen bij erkende klinisch psychologen, psychotherapeuten en coaches.

Het uiteindelijke doel is om kind en omgeving terug op weg te helpen. Wij richten ons tot kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 26 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en/of emotionele problemen.

We starten met een verkennend intakegesprek om na te gaan wat de bezorgdheden zijn. Afhankelijk van de hulpvraag en de verwachtingen kan er gestart worden met individuele begeleiding, ouderbegeleiding en/of een groepsaanbod.

Een begeleiding bij onze psychologen begint meestal met een belevingsonderzoek waarin het emotioneel en sociaal functioneren van een kind in kaart wordt gebracht. Uiteraard gebeurt dit op een speelse en creatieve manier.

Na het belevingsonderzoek volgt er een adviesgesprek. In samenspraak met de ouders wordt er beslist op welke manier de therapie wordt ingevuld. Bij verdere individuele begeleiding of therapie van het kind zal je als ouder steeds actief betrokken worden via regelmatige gesprekken. Het is immers belangrijk dat je het proces van het kind kan volgen en ondersteunen.

Meer informatie over psychotherapie vind je hier.