Transformatief coachen

Bij het transformatief coachen wordt gestart vanuit een vraag die op dit moment bij jou speelt: iets waar je tegenaan loopt bij jezelf of in relatie met je omgeving. We kijken welk mechanisme hier onder zit.

Daarvoor worden verschillende technieken gebruikt:

  • Wandeltherapie
  • Emotional Freedom Techniek
  • Regressietherapie
  • Reïncarnatietherapie
  • Altazar Rossiter
  • Oplossingsgericht coachen

We werken met de energie die onder het mechanisme zit.

Soms lijk je cognitief te begrijpen wat er speelt maar word je steeds uit je evenwicht gehaald als een bepaalde situatie zich voordoet. We zoek naar wat ons triggert en werken met de energie die vrijkomt bij die situatie. Deze energie gaan we loslaten zodat er een nieuw patroon kan ontstaan. Dit nieuwe patroon wordt dan geïntegreerd in je huidige levenssituatie.

Vanuit ons overlevingssysteem zijn er vaak al veel lagen opgebouwd. We werken hierrond in een of meerdere sessies. Er wordt steeds voldoende integratietijd tussen de verschillende sessies gelaten.

Wil je meer informatie over het transformatief coachen, stuur dan een mailtje naar info@revalidatiecarpediem.be en de coach neemt telefonisch contact met je op.